สมัครแข่งขัน

ใบสมัครแข่งขันกีฬาดาร์ทชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
เปิดรับสมัคร วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 22.00 น.
สามารถกรอกใบสมัคร ได้จากแบบฟอร์มด้านล่างนี้

คำนำหน้าชื่อ | Title:
First name | ชื่อ :
Last name I นามสกุล :
Identification number, Passport Number | หมายเลขบัตรประชาชน พาสปอร์ต:
Email address | อีเมลแอดเดรส :
Phone number I หมายเลขโทรศัพท์ :
Date of birth I วันเกิด :
Organization, TEAM | สมาคม,ชมรม,ทีม :
STATUS I สถานะ :
EVENTS TO ENTRY | ประเภทที่ลงทะเบียน :(Select one only )

First Player

Second Player

Third Player

Fourth Player

First Player

Second Player

YOUR NATIONALITY | สัญชาติ
What days will you attend? | วันที่จะลงสมัคร :
I agree to the terms & conditions | ฉันยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข :