ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาดาร์ทตัวแทนทีมชาติไทยที่จะร่วมเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศเกาหลีใต้ ในรายการ WDF Asia Pacific Cup 2018 และ WDF Korea Open 2018 ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2561

ผ่านคัดตัว ผู้ชาย 4 คน ได้แก่
1. นาย ศรายุทธ อ่วมอำภา
2. นาย ปรีชา คุ้มครอง
3. ม.ล.วทัญญู จรูญโรจน์
4. นาย ชัยยันต์ ไป๋อารีย์

ผ่านคัดตัว ผู้หญิง 2 คน ได้แก่
5. นางสาว นริศรินทร์ ศรีจำนอง
6. นางสาว หัทญา กาญจนรังสิมา

นักกีฬาชายสำรอง 2 คน ได้แก่
สำรองอันดับที่1. นายไพฑูรย์ ดวงตะวัน
สำรองอันดับที่2. นายวิวัฒน์ ปั้นน่วม

นักกีฬาผู้หญิงสำรอง 1 คน ได้แก่
นางสาว สุพัตรา เกิดลาภ