สมาชิกที่สมัครตั้งแต่ปี 2561 สามารถต่ออายุได้เลย โดยสามารถโอนชำระเงินจำนวน 100 บาท

ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 1383003943 ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย

โอนเงินแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมลล์ dartsdat@gmail.com

สำหรับสมาชิกใหม่ที่ต้องการสมัครสมาชิก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.datdarts.org

และโอนชำระเงินจำนวน 200 บาท ได้ที่บัญชีเดียวกัน