เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ SINGHA DARTS TOUR THAILAND CHAMPIONSHIP 2019 (สนามที่ 2 จังหวัดขอนแก่น)
เปิดรับสมัคร (Tour 3 วันที่ 29 มิถุนายน 2562 และ Tour 4 วันที่ 30 มิถุนายน 2562)
1. ประเภท ชายเดี่ยว (จำกัดสิทธิเฉพาะนักกีฬาที่สัญชาติไทย เท่านั้น)
2. ประเภท หญิงเดี่ยว (จำกัดสิทธิเฉพาะนักกีฬาที่สัญชาติไทย เท่านั้น)
3. ประเภททีม 4 คน (เป็นโอเพ่น..ไม่จำกัดสัญชาติ)

เปิดรับสมัตรไปจนถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2562