เนื่องด้วยจะมีการแข่งขันรายการ The 3rd Hong Kong International Darts Festival 2019 ในวันที่ 26-28 กรกฏาคม 2562
ทางสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย จึงได้เปิดการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนที่จะไปแข่งขันตามกฏเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเป็นตัวแทนในนามนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อไปร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ โดยจะคัดเลือกเพียง ชาย4 คน หญิง 2คน
สำหรับผู้สนใจ สามารถ Download ใบสมัครได้แล้ววันนี้

เปิดรับสมัครนักกีฬาไปร่วมแข่งขันซอฟทิป รายการ 3rd Hong Kong International Darts Festival 2019 ที่ฮ่องกง
>>ชาย 4 คน และ หญิง 2 คน
#เปิดรับสมัครวันที่ 25-30 มิถุนายน 2562 ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.dartsdat.org เมื่อกรอกข้อมูลแล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครกลับมาที่ Line@ : @datdarts (มี@นำหน้า)
ค่าสมัครการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ 500 บาท / คน
#ประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ผู้มีรายชื่อตามประกาศต้องมาทำการทดสอบหรือคัดกรองตามเกณฑ์ของสมาคมฯในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ.ชลบุรีดาร์ทคลับ จ.ชลบุรี เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
#เกณฑ์การทดสอบเพื่อผ่านมาตรฐานสมาคมฯ
>>เกมเค้าอัป (Count-up) ชายและหญิง 701 แต้มขึ้นไป
>>เกมคลิ๊กเกทเค้าอัป (Cricket Count-up) ชายและหญิง 401 แต้มขึ้นไป
หมายเหตุ
ปา Count-up 5 เกม และ Cricket Count-up 5 เกม ( 1 ครั้ง = 8 รอบ ) และหาค่าเฉลี่ยจากแต้มรวมกับจำนวน 5 ครั้งที่ปา
##รายละเอียดเกมต่างๆที่ใช้คัดกรองตามเกณฑ์สมาคมฯ
1. เค้าอัป : การปาจำนวน 8 รอบ เพื่อสะสมคะแนนใน 1 ครั้ง
2. คลิกเกทเค้าอัป : การปาเลขที่กำหนดคือ 20 / 19 / 18 / 17 /16 / 15 / บูล / เลข 15-20 หรือบูล เพื่อสะสมคะแนนรวมใน 1 ครั้ง
#ผู้ผ่านเกณฑ์ข้างต้นของสมาคมฯ สมาคมฯจะประกาศรายชื่อ และมาทำการทดสอบร่างกายที่ กกท. ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ.อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ
ผู้ผ่านเกณฑ์จะได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรายการดังกล่าวโดย
**สมาคมฯสนับสนุนเรื่องตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม.-ฮ่องกง-กทม.
**ผู้จัดการแข่งขัน สนับสนุน ที่พักจำนวน 4 คืน เสื้อแข่งขันและค่าสมัครแข่งขัน
**ผู้แข่งขันดูแลเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าอาหาร เป็นต้น

Download ใบสมัครคัดตัวนักกีฬาไปแข่งขันรายการ Hong Kong International Darts Festival 2019 ครั้งที่3

Download หลักเณฑ์การคัดตัว