ผลการแข่งขัน และ ตารางสรุปคะแนนSingha Darts Tour 2019 สนามที่ 3 Tour 6 ไทยออยล์ 21 กรกฎาคม 2562