การแข่งขัน 46th JAPAN OPEN ที่นักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ.เมืองโอตะ ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 28 กรกฎาคม 2562
และทางนักกีฬาดาร์ทไทย ที่ได้รับผลงานกับมาเช่นกัน
ผลงานของนักกีฬาสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย รายการ 46th Japan Open

ประเภทเยาวชน
คิม เล็บบริง – รองชนะเลิศ

ประเภทชายเดี่ยว
ที่ 3 ร่วม
วิวัฒน์ ปั้นน่วม

ที่ 16 ร่วม
ไพฑูรย์ ดวงตะวัน
ศิวกรณ์ แสงกิตติอมร

ที่ 32 ร่วม
อินทร์ธนู ทองเลิศ
ศรายุทธ อ่วมอำภา
วรวุฒิ ขันทอง
กิตติภูมิ กิจนิยม

ที่ 64 ร่วม
บัณฑิตย์ บัวศรี
สมภพ สิทธิขำ
ปรีชา คุ้มครอง

ประเภทหญิงเดี่ยว
รอบคัดเลือก
อัจฉราภรณ์ สิงห์ดา

ติดตามผลงาน และช่วยเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเรา ในการแข่งขันครั้งต่อไปด้วย…

บรรยากาศการแข่งขัน 46th JAPAN OPEN 28July 2019