เรียนสมาชิกทุกท่าน สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย
ขอเรียนแจ้งแก่สมาชิกทุกท่านที่กำลังจะหมดอายุสมาชิกในวันที่31ธันวาคม 2562. นั้น
ขอให้ท่านสมาชิกที่ประสงค์จะต่ออายุสมาชิกเพื่อให้คงไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ต่างๆของสมาชิก โปรดดำเนินการต่ออายุสมาชิกปี2563. โดยสมาชิกสามารถ เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ www.datdarts.org. ในเมนูสมัครสมาชิก
หรือLINE@ของสมาคม..อัตราค่าต่ออายุสมาชิก200บาทต่อปี .บัญชี. ชื่อสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย ธนาคารไทยพาณิชย์. เลขที่1383003943 ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ LINE@ สมาคม ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายทะเบียนสมาคม กีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย
นายไพฑูรย์ ดวงตะวัน เบอร์โทร 0846411815