การแข่งขันดารท์ สะสมคะแนน เพื่อได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติ เปิดรับสมัคร 01 ก.พ. 2563นี้

เปิดรับสมัคร วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ไปจนถึง 5 มีนาคม 2563 สำหรับสนามที่ 1 และ สนาม 2
ไปจนถึง 23 เมษายน 2563 สำหรับสนามที่ 3 และ สนาม 4
ไปจนถึง 21 พฤษภาคม 2563 สำหรับสนามที่ 5 และ สนาม 6
ปิดรับสมัครสนามที่ 1 และ 2 ในวันที่ 5 มีนาคม 2020 เวลา 24.00 น.
*สมาชิกของสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติได้สมัครได้เลยจากใบสมัครด้านล่างนี้

คำนำหน้าชื่อ | Title:
First name | ชื่อ :
Last name | นามสกุล :
Identification number, Passport Number | หมายเลขบัตรประชาชน พาสปอร์ต:
Email address | อีเมลแอดเดรส :
Phone number I หมายเลขโทรศัพท์ :
Date of birth I วันเกิด :
Organization, TEAM | สมาคม,ชมรม,ทีม :
STATUS I สถานะ :
EVENTS TO ENTRY | ประเภทที่ลงทะเบียน :
What days will you attend? | วันที่จะลงสมัคร :
I agree to the terms & conditions | ฉันยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข :