Singha Darts Tour Thailand Championship 2020

Singha Darts Tournament 2020 movie

การแข่งขันดารท์ สะสมคะแนน เพื่อได้สิทธิ์เป็นตัวแทนทีมชาติ จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ในวันที่ 7-8 มีนาคม เป็นสนามที่ 1 และ 2 เชิญผู้ที่สนใจสมัครได้แล้ววันนี้ ปิดรับสมัครในวันที่ 5 มีนาคม ส่วนสนามที่เหลือ ท่านสามารถสมัครล่วงหน้าได้ที่เว็บไซด์ ของทางสมาคม www.datdarts.org ทางสมาคมขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่าน ได้เป็นตัวแทนของคนไทย

สำหรับสนามที่ 3 และ สนาม 4

***เปิดรับสมัคร
วันอังคารที่ 4/8/2020 เวลา 12:00 น

***ปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 24/08/2020
เวลา 22:00 น.

***ไลฟ์สดการจับฉลากประกบคู่
วันพฤหัสบดี ที่ 27/08/2020
เวลา 19:00 น.

สำหรับสนามที่ 5 และ สนาม 6 ปิดรับสมัครไปจนถึง 21 พฤษภาคม 2563

*สมาชิกของสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติได้