สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย ประกาศเลื่อนการประชุมสามัญประจำปี 2563 จากวันที่29 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็น 9 สิงหาคม 2563
สมาคมจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 63 ในวันอาทิตย์ที่ 9/8/63 เวลา 10.00 น. ที่ห้อง 211 ราชมังคลา การกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาชิกท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมการประชุม สามารถแจ้งรายชื่อ ใน LINE@ ของทางสมาตมได้จนถึงวันที่15 กรกฎาคม2563