ขอแจ้งตารางการแข่งขัน SINGHA DARTS TOUR Thailand Championship 2020 ในสนามที่เหลือ ที่จะจัดขึ้นที่สโมสรดาร์ทคลับชลบุรี
SINGHA DARTS TOUR 2020 จัดแข่งสนาม3-4 ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 และสนาม5-6. ในวันที่ 19-20 กันยายน 2563
แจ้งกำหนดวันเวลาเปิด-ปิด การสมัครสิงห์ทัวร์ 2020 วันที่ 29-30/08/2020

เลขบัญชีในการโอนค่าสมัคร รายการ SINGHA DARTS TOUR THAILAND CHAMPIONSHIP 2020.
ธ.ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 1383003943 สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย

***เปิดรับสมัคร
วันอังคารที่ 4/8/2020 เวลา 12:00 น

***ปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 24/08/2020
เวลา 22:00 น.

***ไลฟ์สดการจับฉลากประกบคู่
วันพฤหัสบดี ที่ 27/08/2020
เวลา 19:00 น.

เชิญชวนผู้ที่สนใจ หรือ นักกีฬาที่ยังไม่ได้สมัครในสนามที่เหลือ สมัครได้แล้วนะครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

คำนำหน้าชื่อ | Title:
First name | ชื่อ :
Last name | นามสกุล :
Identification number, Passport Number | หมายเลขบัตรประชาชน พาสปอร์ต:
Email address | อีเมลแอดเดรส :
Phone number I หมายเลขโทรศัพท์ :
Date of birth I วันเกิด :
Organization, TEAM | สมาคม,ชมรม,ทีม :
STATUS I สถานะ :
EVENTS TO ENTRY | ประเภทที่ลงทะเบียน :
What days will you attend? | วันที่จะลงสมัคร :
I agree to the terms & conditions | ฉันยอมรับต่อข้อกำหนดและเงื่อนไข :