ทำเนียบนักกีฬา

นาย ศรายุทธ อ่วมอำภา

ชื่อเล่น ยุทธ
อาชีพ พนักงานบริษัท
สถานที่ทำงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เริ่มเล่นดาร์ทปี 2011

ผลงานที่ภูมิใจ

 • ชนะเลิศประเภททีม รายการ MWA Darts Open 2015
 • ชนะเลิศประเภททีม รายการ Chonburi Darts Open 2015
 • ชนะเลิศประเภททีม รายการ PEA Darts Open 2015
 • ชนะเลิศประเภททีม รายการแว่นแก้ว Open 2015
 • รองชนะเลิศประเภททีม รายการ Malaysia Darts Open 2017
 • ชนะเลิศประเภทคู่ รายการแว่นแก้ว Open 2016
 • ชนะเลิศประเภทคู่ รายการ Chonburi Darts Open 2018
 • ชนะเลิศประเภทคู่ รายการลำปาง Open 2018
 • รองชนะเลิศประเภทเดี่ยว รายการลำปาง Open 2018

นาย ปรีชา คุ้มครอง

ชื่อเล่น ตั้ม
อาชีพ ข้าราชการพยาบาล
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา
เริ่มเล่นดาร์ท ปี 2013

ผลงานที่ภูมิใจ

 • ชนะเลิศประเภททีม รายการแว่นแก้วโอเพ่น 2018
 • ชนะเลิศประเภททีมรายการ Chonburi Darts Open 2018
 • รองชนะเลิศประเภทคู่รายการ Chonburi Darts Open 2018

ม.ล.วทัญญู จรูญโรจน์

ชื่อเล่น กอล์ฟ
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
เริ่มเล่นดาร์ทปี 1985

ผลงานที่ภูมิใจ

 • ชนะเลิศประเภททีม และ ประเภทชายเดี่ยว รายการ SPADA 2018 ที่ประเทศสิงคโปร์
 • ชนะเลิศประเภททีม รายการ Hong Kong International Darts Festival ครั้งที่ 1 ปี 2017
 • ชนะเลิศประเภทชายคู่ รายการ Medalist World Championship ปี 2009 ที่เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา
 • รองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รายการ The World Stage 7 ที่ประเทศฮ่องกง ปี 2012

นาย ชัยยันต์ ไป๋อารีย์

ชื่อเล่น บอล
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สถานที่ทำงาน การไฟฟ้านครหลวง บางกะปิ
เริ่มเล่นดาร์ทปี 1995

ผลงานที่ภูมิใจ

 • รองชนะเลิศอันดับ 4 ประเภทชายเดี่ยว รายการ PEA Darts Open ปี 2000
 • รองชนะเลิศประเภททีม รายการ Thailand Open ปี 2001
 • ชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว คลาส B รายการ TDA ฟิลิปปินส์ โอเพ่น
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Chonburi Darts Classic 2014
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเดี่ยวรายการ The One Stage 7 ปี 2014
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม 4 คน รายการแว่นแก้วปี 2014
 • รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวรายการ PEA Open ปี 2015

นางสาว นริศรินทร์ ศรีจำนอง

ชื่อเล่น โอ๋
Nickname : Nariss
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สถานที่ทำงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
เริ่มเล่นดาร์ทปี 2010

ผลงานที่ภูมิใจ

 • ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว และแชมป์ประเภทคู่หญิง รายการกีฬาดาร์ทรัฐวิสาหกิจครั้งที่ 42 ปี 2018
 • ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว รายการ MWA Darts Open ปี 2015, 2016, 2018
 • ชนะเลิศประเภททีม รายการ Hong Kong International Darts Festival ครั้งที่ 1 ปี 2017
 • ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว รายการ Chonburi Darts Open 2018

นางสาว หัทญา กาญจนรังสิมา

ชื่อเล่น พลอย
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สถานที่ทำงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง
เริ่มเล่นดาร์ท ปี 2008

ผลงานที่ภูมิใจ

 • ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว รายการระยองโอเพ่น 2015
 • ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว 501 L1 รายการ The 12th ADA Tour Soft Darts 2016 ประเทศฮ่องกง
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว 501 Top Gun รายการ The 12th ADA Tour Soft Darts 2016 ประเทศฮ่องกง
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู่ 501 L1 รายการ The 12th ADA Tour Soft Darts 2016 ประเทศฮ่องกง
 • ชนะเลิศประเภททีม รายการ Hong Kong Darts Festival 2016 ประเทศฮ่องกง
 • ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว รายการเชียงใหม่โอเพ่น 2017
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ Malaysia Open 2017 ประเทศมาเลเซีย

นายไพฑูรย์ ดวงตะวัน (ตัวสำรอง)

ชื่อเล่น เอ็ม
อาชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
สถานที่ทำงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลบางบ่อ จ.สมุทรปราการ
เริ่มเล่นดาร์ทปี 2011

ผลงานที่ภูมิใจ

 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รายการ PEA Darts Open 2015
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการกีฬาดาร์ทสาธารณสุขระดับประเทศ ครั้งที่ 33 ปี 2012
 • ชนะเลิศประเภททีมกีฬาสาธารณสุขเขต 6 ปี 2016

นายวิวัฒน์ ปั้นน่วม (ตัวสำรอง)

ชื่อเล่น อาท
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สถานที่ทำงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เริ่มเล่นดาร์ทปี 2003

ผลงานที่ภูมิใจ

 • ชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รายการโคราช โอเพ่น ปี 2014
 • ชนะเลิศประเภทคู่ รายการ เชียงใหม่โอเพ่น ปี 2017
 • รองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รายการเชียงใหม่โอเพ่น ปี 2017
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู่ รายการไทยแลนด์โอเพ่น ปี 2013
 • ชนะเลิศประเภทเดี่ยว รายการพิษณุโลกโอเพ่น ปี 2014

นางสาวสุพัตรา เกิดลาภ (ตัวสำรอง)

ชื่อเล่น ตุ๊
อาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
สถานที่ทำงาน การประปานครหลวง
เริ่มเล่นดาร์ทปี 2014

ผลงานที่ภูมิใจ

 • ชนะเลิศประเภททีม รายการกีฬารัฐวิสาหกิจ ปี 2018
 • รองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว รายการ Chonburi Darts Open 2018

Our SponsORs 2020