ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย จัดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ที่ห้อง ประชุม 211 ราชมังกีฬาสถาน เมื่อ วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี ท่านนายกสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย นายศิวะ แสงมณี เป็นประธานที่ประชุม

ความสามารถ

โพสต์ในวันที

สิงหาคม 25, 2020