ภาพกิจกรรม

นักกีฬาทีมชาติ เข้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายที่ กกท. ก่อนไปแข่งต่างประเทศ