การแข่งขัน The First THAILAND DARTS CHAMPIONSHIP 2019 / 18 August 2019