ผลการส่งนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ WDF Asia Pacific Cup 2018 
ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2561
เหรียญทองแดง ประเภทหญิงคู่ (น.ส.หัทญา กาญจนรังสิมา / น.ส.นริศรินทร์ ศรีจำนอง)
เหรียญทองแดง ประเภทหญิงเดี่ยว (น.ส.หัทญา กาญจนรังสิมา)