ประกาศเรื่อง การแข่งขันกีฬาดาร์ทชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ประกาศเรื่อง การแข่งขันกีฬาดาร์ทชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ประกาศ ทางสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาดาร์ทชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในวันที่ 17/18 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศีราชา จ.ชลบุรี เปิดรับสมัคร วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ปิดรับสมัคร วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 22.00 น...