ประกาศ เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ DAT Darts Tour Thailand Championship 2023

ประกาศ เปิดรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ DAT Darts Tour Thailand Championship 2023

สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ DAT Darts Tour Thailand Championship 2023 สนามที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแข่งขันดังนี้ 1.เริ่มเปิดรับสมัครแข่งขันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566...