ประกาศ สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย

ประกาศ สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย

สมาชิกที่สมัครตั้งแต่ปี 2561 สามารถต่ออายุได้เลย โดยสามารถโอนชำระเงินจำนวน 100 บาท ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 1383003943 ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย โอนเงินแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่อีเมลล์ dartsdat@gmail.com สำหรับสมาชิกใหม่ที่ต้องการสมัครสมาชิก...