🇹🇭ประกาศรายชื่อนักกีฬาดาร์ททีมชาติไทย ชายและหญิง🇹🇭
รายการ 14th TAIWAN OPEN DARTS TOURNAMENT
ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2562 ณ.ประเทศไต้หวัน

1.นาย ชัยยันต์ ไป๋อารีย์
2.นาย ธนวัต กวีนันทวงศ์
3.นายศรายุทธ อ่วมอำภา
4.นาย วิวัฒน์ ปั้นน่วม
5.นายพีรพงษ์ ผ่องเผือก
6.นาย วรวุฒิ ขันทอง
7.ด.ญ.คิม เล็บบริง
8.น.ส.ณัฐชนนช์ พงศ์ภัคกิตติกูล

ประกาศรายชื่อนักกีฬาดาร์ททีมชาติไทย
รายการ Cosmo Asia Cup 2019 และ Malaysian Open 2019 Darts Championship
ระหว่งวันที่ 2-7 ตุลาตม 2562 ณ.ประเทศมาเลเซีย

1.นาย ปรีชา คุ้มครอง
2.นาย กิตติภมิ กิจนิยม
3.นาย ศราวุธ จดแตง
4.นาย อดิศักดิ์ สุโภวรวุฒิ