ประกาศจากสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย
เรียน สมาชิกทุกท่าน
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019( COVID 19 ) ทางสมาคมกีฬาดาร์ทแห่ง ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2563 ออกไป แบบไม่มีกำหนด หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติ
ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย