เปิดรับสมัคร สิงห์ทัวร์ สนาม 5-6
ตั้งแต่วันที่ 1 กย.2563
ปิดรับสมัคร วันที่ 15 กย. เวลา 22:00น
ไลฟ์สดจับฉลากวันที่ 17 กย. เวลา 19:00น.