ประกาศ ทางสมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาดาร์ทชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในวันที่ 17/18 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศีราชา จ.ชลบุรี

เปิดรับสมัคร วันที่ 22 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
ปิดรับสมัคร วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 22.00 น
สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ เมนูบาร์ สมัครแข่งขัน บนเว็บไซด์ของทางสมาคม www.datdarts.org และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ ไลน์แอ็ด @datdarts