สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย จะดำเนินการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ โดยใช้แอปพลิเคชั่น Zoom สมาชิกท่านใดที่สนใจจะเข้าร่วมการประชุม สามารถแจ้งรายชื่อ ใน LINE@ ของทางสมาคมได้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565