สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการ DAT Darts Tour Thailand Championship 2023

สนามที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครแข่งขันดังนี้

1.เริ่มเปิดรับสมัครแข่งขันวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
2.ปิดรับสมัครแข่งขันวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น.
3.สำหรับนักกีฬาที่สมัครสมาชิกใหม่ สมาชิกใหม่ที่มีสิทธิแข่งขันในสนามที่ 1 จะต้องทำการสมัครสมาชิกใหม่พร้อมชำระเงินค่าสมัครสมาชิก ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 23.59 น. เท่านั้น หากเกินระยะเวลาที่สมาคมกำหนด สมาชิกท่านนั้นจะได้สิทธิลงแข่งขันในสนามถัดไป
4.วิธีการสมัคร (เพิ่มเพื่อน)ที่ Line ค้นหา Line ID พิมพ์ @datdarts แจ้งชื่อ นามสกุล ที่ Line Official สมาคม
5.สมาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิแข่งขันในวันที่ 4 มีนาคม 2566 และจะประกาศเรื่องการจับฉลากเข้าชาร์ทในภายหลัง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทย