ขอเชิญชวนเพื่อนนักกีฬาดาร์ททุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรายการ MWA-Baan Tha-It Darts Open 2020 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง สำนักงานใหญ่
โดยสมาคมขอแจ้งให้นักกีฬาทราบว่า นักกีฬาชายที่ได้ลำดับที่ 1-16 ประเภทเดี่ยวชาย และนักกีฬาหญิงที่ได้ลำดับที่ 1-4 ประเภทเดี่ยวหญิง จะได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในเดือนสิงหาคม 2563 ฟรี (เฉพาะรายการประเภทเดี่ยวชายและเดี่ยวหญิง)โดยไม่เสียค่าสมัครแข่งขัน🎯🎯
สมาคมกีฬาดาร์ทแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้จัดการแข่งขันที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ มา ณ ที่นี้